Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

Ngày 17/5/2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 813/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

Mục đích

-Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đạt các mục tiêu đề ra.

Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030- Ảnh 1.

Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, ngành trong việc thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.

Yêu cầu

- Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông cần triển khai thực hiện theo Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi; triển khai năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai Kế hoạch.

Các nhiệm vụ cụ thể

-Phân công theo dõi thực hiện các chỉ tiêu Chiến lược liên quan đến Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có các chỉ tiêu liên quan đến phát triển hạ tầng dữ liệu, phát triển dữ liệu phục vụ chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng.

-Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó có: Xây dựng thể chế, chính sách và thông tin tuyên truyền; Phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia, kết nối, chia sẻ dữ liệu, Phát triển thị trường dữ liệu; Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho dữ liệu; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Kế hoạch cũng quy định rõ về kinh phí và việc tổ chức thực hiện./.

Nguồn: https://mic.gov.vn/

Chuyển đổi số quốc gia trên zalo
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 110
  • Tất cả: 51199

TRANG THÔNG TIN CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH TRÀ VINH

Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Nầy - Trưởng Ban Biên tập, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh


Ghi rõ nguồn "Trang thông tin Chuyển đổi số Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3850 856

Email: chuyendoiso@travinh.gov.vn

Facebook: Chuyển đổi Số tỉnh Trà Vinh